•  تلفن :
     44850910_44625313_ 982144850911+

تلفکس : 982144850911+

آدرس :   تهران، اتوبان همت غرب، خیابان کبیری طامه، خیابان یاسمن، کوچه پارک، نبش دوازدهم، پلاک ،واحد 2.