مهرازتجهیزات پزشکی درنیکا در سال 1388 در تهران تاسیس شده است.
در حال حاضر اكثر بیمارستان ها در حال استفاده از محصولات شركت مهرازمد و بیشتر از تخت های جراحی خاص، تخت ICU و تخت زايمان Delivery، صندلی های دیالیز و تخت های بیمارستانی جنرال می باشند، محصولات ما استاندارد جهانی را داراست. کیفیت عالی،خدمات پس از فروش، مزایای اصلی ما هستند و ما همچنان در حال پیشرفت کیفیت بیشتر برای مصرف کننده ها در کنار محصولات عالی هستیم، ما منابع انسانی عالی داریم و ذهن های خلاق که درحال ابداع و پیشرفت هستند.